„Monitor zmian w systemie ochronie zdrowia” to autorski projekt Zespołu Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali, stanowiący kompleksowe opracowanie zmian aktualnie toczących się w sektorze ochrony zdrowia. Celem projektu jest spójne i przystępne przedstawienie zarówno przyjętych, jak i procedowanych nowelizacji ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony zdrowia. W opracowaniu reform uwzględniono cele i główne założenia, które odniesiono do sytuacji przed proponowaną reformą, co pozwoli odbiory na bezpośrednie zrozumienie zmian wynikających z wprowadzenia danego aktu prawnego.

Projekt skierowany jest do menedżerów placówek medycznych, pracowników jednostek ochrony zdrowia, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców, organizacji pacjenckich oraz wszystkich osób, zainteresowanych sektorem ochrony zdrowia w Polsce.

Autorzy niniejszego materiału dołożyli starań aby był on aktualny i merytorycznie poprawny. Stowarzyszenie MMM nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji i działań podejmowanych w oparciu o treść monitora.


Aktualizacje

Alerty dot. nowych projektów – co tydzień
Analizy – co dwa tygodnie

Zapraszamy do zapoznania się z monitoringiem legislacyjnym.

KLIKNIJ!

Najnowszy Monitor w pliku pdf – do pobrania

Mateusz Jankowski
Mateusz JankowskiWiceprzewodniczący ds. polityki zdrowotnej MMM, Koordynator projektu

Sprawne poruszanie się w ochronie zdrowia wymaga znajomości aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu. „Monitor zmian w systemie ochrony zdrowia” zawierający kompleksowe opracowanie toczących się zmian w ochronie zdrowia, stanowi narzędzie ułatwiające poruszanie się w sektorze. Jestem przekonany, że „Monitor” przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej dotyczącej ochrony zdrowia i stanowić będzie podstawę do podjęcia ogólnopolskiej dyskusji na temat toczących się zmian w ochronie zdrowia.

Ligia Kornowska
Ligia KornowskaPrzewodnicząca MMM

Głównym założeniem „Monitora…” jest umożliwienie przystępnego i szybkiego przyswajania zmian w ochronie zdrowia. Młodzi Menedżerowie Medycyny obserwują sytuację regulacyjną i opracowują podsumowania projektów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu na bieżąco mamy dostęp do krótkich notek omawiających nadchodzące zmiany.

prof. Jarosław J. Fedorowski
prof. Jarosław J. FedorowskiPrezes Polskiej Federacji Szpitali, recenzent projektu

Serdecznie gratuluję liderowi projektu Mateuszowi Jankowskiemu oraz całemu zespołowi autorskiemu pomysłu i realizacji Monitora Zmian w Ochronie Zdrowia.  To niezwykle cenna inicjatywa, a jej poziom merytoryczny oceniam bardzo wysoko.  Zachęcam do lektury oraz współpracy z Zespołem MMM i PFSz