1 marca

Wejście w życie nowej listy leków refundowanych

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2017/17/

2 marca

Do konsultacji społecznych skierowano: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Projekt rozporządzenia stanowi uzupełnienie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295851

Do konsultacji społecznych skierowano: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Projekt zakłada trzyletnie „okresy edukacyjne”, podczas których dyspozytor medyczny realizuje doskonalenie zawodowe w ramach kursów lub na zasadzie samokształcenia.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295852/katalog/12418874#12418874

3 marca

Senat przyjął projekt ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Do konsultacji społecznych skierowano: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Projekt dotyczy warunków realizacji świadczeń z zakresu: opieki nad pacjentem z cukrzycą; opieki nad pacjentem zakażonym HIV, leczonym lekami antyretrowirusowymi (ARV); leczenia osteoporozy u dzieci przez lekarza pediatrę; hemodializy z zapewnieniem 24h dyżuru; wprowadzono również nowe świadczenie gwarantowane -podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295904

 

6 marca

Do konsultacji społecznych skierowano: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Projekt dotyczy warunków realizacji świadczeń z zakresu: protonoterapii, radioterapii, replantacji kończyn, podania melphalanu do tętnicy oka, leczenia wielonarządowych obrażeń ciała (centra urazowe dla dzieci). Projekt wprowadza również nowe świadczenie gwarantowane – „Podanie immunoglobuliny anty-RhD pacjentce RhD-ujemnej”.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295954

 

8 marca

Sejmowa Komisji Zdrowia przyjęła z poprawkami projekt ustawy o tzw. „sieci szpitali”. Zmiany dotyczą m.in. uzależnienia wysokości ryczałtu od liczby wykonywanych świadczeń oraz przedłużenia terminu obowiązywania umów na ratownictwo medyczne.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=499EBF7ADE9011ECC12580D10033A55B

 

9 marca

Projekt „Apteka dla aptekarza” wraca do Sejmowej Komisji do spraw deregulacji.