Dostępna już jest najnowsza wersja Monitora przedstawiająca stan reform na dzień 19 marca 2017 r.

Zapraszamy!