Monitoring legislacyjny 19 – 25 marca
 
20 marca
Ministerstwo Zdrowia opublikowało podsumowanie wojewódzkich map potrzeb zdrowotnych
 
Prezydent podpisał Ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Ustawa weszła w życie 21 marca 2017 r.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=8BBC0400755DFD5BC125808B0039F162
 
23 marca
Sejm przyjął ustawę o sieci szpitali
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1322
 
Sejm uchwalił nowelizację :ustawy transplantacyjnej” celem dostosowania do przepisów Unii Europejskiej
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1212
 
24 marca
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne
http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-232017dsoz,6568.html