Nazwa reformy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Cel reformy: Umożliwienie ratownikom medycznym podania pacjentowi znajdującemu się w stanie zagrożenia życia koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny.

Charakter aktu: Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Etap legislacyjny: Projekt rozporządzenia został przedstawiony do konsultacji publicznych dn. 30 marca 2017 r.

Wejście w życie:

Stan przed reformą: Poprzedni zakres czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r., nie upoważniał ratownika medycznego do podania pacjentowi koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny.

Założenia reformy: Wprowadzenie zmian spowoduje, iż ratownicy medyczni i pielęgniarki systemu będą mieli równorzędne uprawnienia w zakresie podawania czynników krzepnięcia i desmopresyny chorym znajdującym się
w stanie zagrożenia życia. Zmiany pojawiły się w odpowiedzi na wielokrotne sygnały środowiska pacjentów.

Opracowanie: Adam Tomaszyk

Bibliografia:

  1. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296903