Konsultacje publiczne

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Nazwa reformy: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Cel reformy: Projekt rozporządzenia ma na celu zabezpieczenie właściwej jakości udzielania świadczeń, poprawę sytuacji ekonomicznej ośrodków radioterapii (ograniczenie zbędnych inwestycji na wyposażenie), dostosowanie przepisów rozporządzenia do innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia i wprowadzenie do katalogu świadczeń gwarantowanych, […]

Zmiany w sprawie czynności, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Nazwa reformy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Cel reformy: Umożliwienie ratownikom medycznym podania pacjentowi znajdującemu się w stanie zagrożenia życia koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny.

Charakter aktu: Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Etap legislacyjny: Projekt rozporządzenia został przedstawiony do […]

Opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego

Nowelizacja prawa farmaceutycznego

Projekt minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Ustawa o POZ