Zmiany w sprawie czynności, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Nazwa reformy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Cel reformy: Umożliwienie ratownikom medycznym podania pacjentowi znajdującemu się w stanie zagrożenia życia koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny.

Charakter aktu: Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Etap legislacyjny: Projekt rozporządzenia został przedstawiony do […]

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Rozporządzenie w sprawie lądowisk SOR

Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia