Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Nazwa reformy: Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Cel reformy: Projekt rozporządzenia ma na celu zabezpieczenie właściwej jakości udzielania świadczeń, poprawę sytuacji ekonomicznej ośrodków radioterapii (ograniczenie zbędnych inwestycji na wyposażenie), dostosowanie przepisów rozporządzenia do innych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia i wprowadzenie do katalogu świadczeń gwarantowanych, […]

Opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego

Jakość w ochronie zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

Zmiana wycen w kardiologii

Zmiany w pakiecie onkologicznym

Opieka po zawale – lecznictwo szpitalne

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i IT

Rozporządzenie w sprawie lądowisk SOR