Weszły w życie

Zmiana warunków zawierania umów w stomatologii

Nazwa reformy: Zarządzenie Nr 23/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Cel reformy: Zarządzenie określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w […]

Szczepienia przeciw pneumokokom

System Obsługi List Refundacyjnych

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Przywrócenie stażu podyplomowego

Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

Zmiana wycen w kardiologii

Opieka po zawale – lecznictwo szpitalne

Opieka po zawale – AOS

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i IT