Zarządzenie Prezesa NFZ

Zmiana warunków zawierania umów w stomatologii

Nazwa reformy: Zarządzenie Nr 23/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Cel reformy: Zarządzenie określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w […]

Opieka kompleksowa po zawale mięśnia sercowego

Zmiana wycen w kardiologii